10. Międzynarodowy Kongres PSI
Wybierz język:
Polski English
Jesteś tutaj:
Start
Rejestracja nowego konta
Regulamin
pobierz regulamin
Informacja
psi@icoi.pl
Rejestracja nowego konta
KROK 1 Formularz danych uczestnika
Wypełnij poniższy formularz rejestracyjny
Email: *
Powtórz Email: *
Hasło musi zawierać od 6 do 32 znaków
Hasło: *
Powtórz Hasło: *
UCZESTNIK
Imię: *
Nazwisko: *
Telefon: *
DANE DO FAKTURY
Firma/Osoba prywatna: *
Kraj: *
Nazwa firmy/Organizacja: *
Nip: *
Adres: *
Kod pocztowy: *
Miejscowość: *
DODATKOWE
Tytuł naukowy: *
Numer PWZ:
Grupa cenowa: *
Członek PSI/DGOI/ICOI
Członek PTE/PTSL/IMP/College
Student (nie dotyczy studiów podyplomowych)
Uczestnik egazminu Fellowship/Diplomate
Uczestnik Curriculum Implantologii (edycja 2015/16, 2016/17)
Pozostali uczestnicy
Posiadam umiejętność: *
Fellowship ICOI
Diplomate ICOI
Nie dotyczy mnie
Uwagi:
ZGODY
Akceptuję wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. *
Wyrażam zgodę na przetwarzane danych osobowych w zakresie prowadzonej przez PSI działalności oraz dotyczącego mnie adresu poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2002r.,poz. 926 z późn. zm.) *
Akceptuję regulamin *
* - pole jest wymagane